The horror of Homs, a city at war

mai puțin de 1 minute de citit

Via Petreanu:
– Reportaj incredibil din Homs, Siria
Homs, Siria: Apocalipsa, acum

Publicat la data: